Key Consultancy

Key’s eigenaar Rogier Trampe is Bedrijfskundige met een passie voor innovatie en optimalisatie van bedrijven, op een zodanige manier dat medewerkers maximaal waarde toevoegen. Rogier is een typerende motivator, die altijd vanuit de inhoud mensen richting geeft om te excelleren. Hij heeft zijn sporen verdiend in het leiden en uitvoeren van een grote verscheidenheid aan conceptontwikkelingen, ketenintegraties en procesoptimalisaties. Na de verkoop van zijn zeer succesvolle adviespraktijk waarin Rogier samen met zijn team in nagenoeg iedere sector en branche advieswerk heeft verricht, is Rogier teruggekeerd naar hetgeen hem echt energie geeft. Rogier verbindt zich sinds 2008 met een team van bevlogen adviseurs aan een beperkt aantal klanten. Hij bijt zich vast in de ontwikkeling en het excelleren van concepten die deze klanten innovatief glans geven en marktdominant maken.

handtekening rogier

Lean Management / Blueprinting 2017-11-16T10:12:05+00:00

Lean Management / Blueprinting

Onze dienstverlening omtrent Lean management en Blueprinting helpt u uw bedrijfsprocessen te versnellen en uw mensen te laten excelleren. Wij standaardiseren uw processen en elimineren waar nodig de activiteiten die geen waarde toevoegen. Dit resulteert in Lean processen en teams die met minder capaciteit en met minder moeite sneller resultaten leveren. Wij ondersteunen u met het versnellen en laten excelleren van uw bedrijf door met u 4 bewezen stappen te doorlopen.

Uw interesse gewekt? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak en wij pitchen u onze aanpak en behaalde resultaten!

1. Value Stream Mapping

Samen met uw teams bepalen wij per business concept op een zeer leuke en laagdrempelige manier welke processtappen noodzakelijk zijn en waarde toevoegen. Daarnaast bepalen wij de grootste kosten en tijd/kosten toevoegende processen per business concept.

Wij doen dit letterlijk met Brown Papers en post-its, bijzonder laagdrempelig en meest effectief!

Deze stap is een echte eye-opener voor uw teams en zorgt voor bewustwording dat uw bedrijf pas echt versnelt wanneer wordt gefocust op alleen die activiteiten die echt waarde toevoegen.

2. Blue Printing

De in stap 1 opgetekende waarde toevoegende keten processen vertalen wij naar overzichtelijke en te onderhouden processchema’s.

Wij leveren geen ISO-achtste handboeken maar overzichtelijke en te begrijpen posters met daarop uw Key bedrijfsprocessen. Dit voorzien van de afgesproken KPI’s en tips en tricks voor uw mensen.

Wij gebruiken voor deze stap een aantal modelleringstools en modelleringstechnieken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld in State-of-the-art tools zoals ARIS uw processen modelleren. Tevens kunnen wij heel Lean en mean in bijvoorbeeld Visio uw bedrijfsprocessen optekenen.

3. Process Analysis

Go To Gemba, terug naar de bron. De kracht van echte verandering zit in de details. Maar waar begint u?

Wij grijpen voor deze stap terug naar echte old school bedrijfskundige tijdstudies technieken. Vaak leiden een aantal verstoringen in uw proceskosten tot 80% van uw waste. Wij vinden en kwantificeren deze verspillingen door het toepassen van Multi Moment Opname tijdstudies. Daarnaast bepalen wij de norm voor uw versnelde bedrijfsprocessen door het vaststellen van taaktijden middels normtijdenstudies.

Deze stap resulteert in verbetervoorstellen die zijn gekwantificeerd in geld en in tijd. Daarnaast kunnen wij op basis van onze normtijdenstudies bepalen hoeveel capaciteit u echt nodig heeft om uw diensten te kunnen leveren.

4. Business Change

Hoe incasseert u de voorgeschotelde besparingen en hoe gaan uw teams excelleren zodat uw bedrijfsprocessen echt versnellen?

Wij gaan met uw teams aan de slag en laten uw teams zelf de veranderingen stap voor stap implementeren. Dit niet met complexe projectplannen maar met de bewezen Kaizen techniek.