Key Consultancy

Key’s eigenaar Rogier Trampe is Bedrijfskundige met een passie voor innovatie en optimalisatie van bedrijven, op een zodanige manier dat medewerkers maximaal waarde toevoegen. Rogier is een typerende motivator, die altijd vanuit de inhoud mensen richting geeft om te excelleren. Hij heeft zijn sporen verdiend in het leiden en uitvoeren van een grote verscheidenheid aan conceptontwikkelingen, ketenintegraties en procesoptimalisaties. Na de verkoop van zijn zeer succesvolle adviespraktijk waarin Rogier samen met zijn team in nagenoeg iedere sector en branche advieswerk heeft verricht, is Rogier teruggekeerd naar hetgeen hem echt energie geeft. Rogier verbindt zich sinds 2008 met een team van bevlogen adviseurs aan een beperkt aantal klanten. Hij bijt zich vast in de ontwikkeling en het excelleren van concepten die deze klanten innovatief glans geven en marktdominant maken.

handtekening rogier

Key in de Zorg 2017-11-16T10:12:05+00:00

Accelerating Cure!  Ontdek onze pijlers.

Key’s Interim Management & Consultancy is bewezen succesvol door het combineren van creatieve denkkracht met bedrijfskundige kwantitatieve analyses en unieke change kracht.

Zorg Logistiek

Hoe matcht u uw zorgaanbod met de complexer wordende zorgvraag?

Wij analyseren uw processen op basis van de reis van de patient. Hierbij benaderen wij uw zorgprocessen als logistieke keten. Wij kwantificeren bottlenecks, wachttijden, capaciteiten van afdelingen, bedbezetting en zorgvraag.

Ons bewezen stappenplan leidt tot een helder transitieplan waarbij wij ons per stap richten op het dominante ketenprobleem. Wij onderscheiden altijd de volgende doelstellingen per transitieplan: verlaging kosten, verhoging kwaliteit, verkorten doorlooptijd en het creëren van standaarden.

Ons handelsmerk is dat onze oplossingen direct kunnen worden geïmplementeerd en de behapbare deelprojecten op een inspirerende doeltreffende wijze samen met uw teams kunnen worden uitgevoerd.

Het fundament voor implementatie en het excelleren van uw toekomstbestendige processen!

Geïnteresseerd in onze pitch? Maak vrijblijvend een afspraak!

Werklast Analyse

Hoe laat u uw verpleegkundig personeel meer waarde toevoegen?

Wist u dat uw verplegend personeel veel tijd besteed aan niet zorg gerelateerde taken? Denk bijvoorbeeld aan het opmaken van bedden, het schoonmaken van zorginventaris en aan het ophalen van bedden uit bedbuffers. Wist u ook dat verwacht wordt dat in 2020 een structureel tekort aan verpleegkundigen is ontstaan van 10%. De hoogste tijd om uw ‘goud’ optimaal in te zetten en te laten excelleren!

Wij analyseren voor u de tijd besteed aan zorggerelateerde taken en werkzaamheden die noodzakelijk zijn maar niet direct zorg gerelateerd zijn. Dit doen wij middels de in de zorg bewezen methodiek, de Werklaststudie. Vervolgens gaan wij samen met de teams op een inspirerende en op Lean gestoelde wijze stap voor stap zorgen dat verpleegkundigen meer tijd kunnen besteden aan zorgtaken.

Onze bewezen aanpak heeft geleid tot vooraf onvoorstelbare verbeteringen. Wist u bijvoorbeeld dat door meer taken te integreren bij schoonmaakteams uw verpleegkundigen tot aan 5% meer tijd krijgen om te besteden aan toegevoegde waarde; het verlenen van zorg.

De ultieme stap om in uw zorgketen versnelling aan te brengen, de motivatie en het ziekteverzuim aan te pakken en letterlijk meer handen aan het bed te krijgen!

Geïnteresseerd in onze pitch? Maak vrijblijvend een afspraak!

Change management

Hoe blijft u koersvast en hoe borgt u de verbeteringen binnen uw Zorgketen?

Wij ondersteunen u door de inzet van zwaargewicht consultants en interim managers. De ervaring leert dat onze consultants die met u uw winnende concepten hebben ontwikkeld en uw ketenprocessen hebben geanalyseerd en verbeterd worden gevraagd om te ondersteunen in de implementatie.

Een bekend gezicht die uw gehele organisatie kent en het vertrouwen heeft van uw mensen!

Geïnteresseerd in onze pitch? Maak vrijblijvend een afspraak!