Key Consultancy

Key’s eigenaar Rogier Trampe is Bedrijfskundige met een passie voor innovatie en optimalisatie van bedrijven, op een zodanige manier dat medewerkers maximaal waarde toevoegen. Rogier is een typerende motivator, die altijd vanuit de inhoud mensen richting geeft om te excelleren. Hij heeft zijn sporen verdiend in het leiden en uitvoeren van een grote verscheidenheid aan conceptontwikkelingen, ketenintegraties en procesoptimalisaties. Na de verkoop van zijn zeer succesvolle adviespraktijk waarin Rogier samen met zijn team in nagenoeg iedere sector en branche advieswerk heeft verricht, is Rogier teruggekeerd naar hetgeen hem echt energie geeft. Rogier verbindt zich sinds 2008 met een team van bevlogen adviseurs aan een beperkt aantal klanten. Hij bijt zich vast in de ontwikkeling en het excelleren van concepten die deze klanten innovatief glans geven en marktdominant maken.

handtekening rogier

Publicaties Key 2017-11-16T10:12:04+00:00

Publicaties Key

Werklaststudies in de Zorg

De weg naar een excellente zorg 

Door toename van patiënten/cliënten, grote schommelingen in werklast van verplegend  en verzorgend personeel én de steeds kleiner wordende financiering vanuit de overheid is iedere zorginstelling genoodzaakt slimmer met de inzet van personeel om te gaan. Wij ervaren dat steeds meer zorginstellingen grip willen krijgen op de werklast van het verplegend en verzorgend personeel en het personeel nog slimmer in willen zetten. Het uitvoeren van een werklaststudie is dé oplossing om met behulp van objectief verkregen cijfers, op basis van een capaciteitsmodel het zorgaanbod te matchen met de zorgvraag. Verpleegkundigen, verzorgenden maar ook ondersteunende functies worden daadwerkelijk slimmer en efficiënter ingezet.

Dit artikel beschrijft de methodiek om samen met de medewerkers die zelf de werkdruk ervaren de werklast vast te stellen. Dit resulteert ten eerste in een capaciteitsmodel op basis waarvan verplegend/verzorgend personeel beter kan worden afgestemd op de werkelijk zorgvraag. Ten tweede wordt samen met de mensen gestart met het implementeren van Lean & Mean werken. Kortom de stap wordt gezet naar een excellente zorg.

Klik hier om het artikel te lezen

I Have A Dream; First Time Right!

De methode die slaagt om te komen tot het ‘First time right’ principe

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe een organisatie komt tot een bedrijfsvoering, waarmee het gezamenlijke toekomstbeeld werkelijkheid wordt. Het artikel is bedoeld voor iedereen die actief betrokken is bij procesverbeteringen binnen een organisatie om te komen tot het ‘First time right’ principe. Ook wordt ingegaan op de  visie die nodig is om procesmanagement tot een succes te maken en worden praktijkproblemen zoals suboptimalisatie en veranderingsweerstanden besproken.

Klik hier om het artikel te lezen

Is uw bedrijf Lean?

De methode om uw bedrijf excellent in te richten.

Bij veel organisaties wordt energie gestoken in het beheersbaar maken van processen of het verbeteren van de procesprestaties. Veelal zijn dit Ad Hoc acties en wanneer de verandering geborgd wordt spreekt men over een marginale verbetering. De kreet “Lean” wordt bij dit soort trajecten snel misbruikt. Het proces is verbeterd en dit is ook nog bedacht door uitvoerende medewerkers! Een stap in de goede richting, maar zeker niet efficiënt. Wanneer u uw organisatie wilt laten excelleren, zult u continu de focus moeten houden op de 5-Leanstappen cyclus.

Klik hier om het artikel te lezen

Corporate Modeling

De hele organisatie in kaart.

Het beschrijven van processen binnen bedrijven heeft de afgelopen 20 jaar een reeks grote veranderingen doorgemaakt. Vroeger werden processen decentraal en meestal op papier vastgelegd. Tegenwoordig hebben organisaties steeds meer keuze uit modelleringstools waarmee de bestaande processen kunnen worden beschreven en de gewenste processen kunnen worden gedefinieerd. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen tekenpakketen als Flowcharter en MS-VISIO en case tools als ARIS, Bwise of Protos waarmee complexe informatiesystemen kunnen worden gemodelleerd, gesimuleerd en met behulp van webpublicaties worden gepresenteerd op bijvoorbeeld een aanwezig intranet.

Dit artikel zal globaal een vorm van procesmodellering beschrijven, Corporate Modelling genoemd, die mogelijk is geworden door de beschikbaarheid van case tools. Met behulp van Corporate Modelling worden alle relevante aspecten binnen  organisaties beschreven, bijvoorbeeld om veranderingsprocessen of automatiseringsprojecten te ondersteunen. Een keten van bioscopen die het verkoopsysteem van bioscoopkaarten wil vernieuwen zou bijvoorbeeld met behulp van Corporate Modelling op een gestructureerde wijze alle relevante aspecten in kaart kunnen brengen.

Klik hier om het artikel te lezen

Arbeidsproductiviteit

Een kwestie van Tijd!

Arbeidsproductiviteit een heikel punt in een land waar de factor arbeid duur is en waar historisch gezien de productiviteit achterblijft. Dit artikel beschrijft de context en gaat verder in op hoe u de arbeidsproductiviteit binnen uw bedrijf kunt verhogen.

Klik hier om het artikel te lezen