Business Case

ONDERZOEK UW BUSINESS CASE

U overweegt een nieuwe facilitaire propositie? Maar wat komt daar allemaal bij kijken? Wij zijn dé specialist op dit gebied met bewezen ervaring. Zo weten wij bijvoorbeeld dat een goed ontwerptraject start met het definiëren van goede doelstellingen. Wat wilt u bereiken met uw facilitaire dienstverlening, welke impact wilt u genereren. Wij helpen u met beeldvorming en kunnen u in contact brengen met onze klanten. Op basis van dit fundament werken wij concrete uitgangspunten uit. Waar wilt u facilitaire dienstverlening positioneren? Welke doelstellingen wilt u bereiken? Hoe ondersteunt Facilitair optimaal de primaire proces? En bijvoorbeeld hoe  betrekt u beleving in uw dienstverlening? Maar ook gaat u voor in- of uitbesteden. De uitgangspunten dienen als kader voor de verdere analyses en uit te werken scenario’s.

Draagvlak is Key. Middels workshops betrekken wij u en uw collega’s in het proces. Daarnaast hebben wij bewezen ervaring met de communicatie met vakbonden, ondernemingsraden en hebben wij een groot netwerk en connecties.

Tenslotte leveren wij de business case op en ondersteunen wij in het besluitvormingsproces.

Analyse

Wij analyseren de huidige situatie en beschrijven de toekomstige situatie zowel financieel als qua maatschappelijke impact.

Workshops

Voor optimaal draagvlak betrekken wij de belangrijkste stakeholders bij het onderzoek.

Scenario’s

Onderdeel van onze analyse is dat wij keuzes en scenario’s helder presenteren zodat u weloverwogen kunt bepalen welke scenario’s uw business case gaan voeden.

Business Case

Wij leveren het onderzoek op in de vorm van een business case die u kunt gebruiken om het besluitvormingsproces te starten.