Inrichting

INRICHTING

U staat aan de vooravond van de feitelijke implementatie. Tijd voor indiensttreding of overname van de facilitaire teams en directe leiding. Wij bepalen op basis van de in de Business Case en het dienstverleningsmodel opgestelde calculatie hoeveel uren noodzakelijk zijn, vertaald naar taken, frequenties en aantal mensen. Wij hebben ervaring met het overnemen van schoonmaakpersoneel. Zo kunnen wij u helpen met de overnamegesprekken en het rekruteren van teamleden. Ook hebben wij ervaring met het opstarten en enthousiasmeren van teams. Ook hierin kunnen wij u ondersteunen.

Naast het vormgeven van de teams is het van cruciaal belang dat u goed nadenkt over zaken als werkkleding en welke middelen/materialen gaan worden gebruikt. Wij kunnen u hier in adviseren en in verbinding brengen met leveranciers uit ons netwerk.

Tenslotte kunnen wij u ondersteunen in de opstartperiode door de teams te coachen, uitleg te geven over het waarom achter het ontworpen dienstverleningsmodel aan leidinggevenden en ondersteunen in de communicatie binnen uw bedrijf/instelling.

Teamsamenstelling

Wij ’assembleren’ uw optimale team met gediplomeerde facilitaire toppers.

Werkkleding & middelen

Wij laden vakmanschap door u te adviseren en te ondersteunen in te gebruiken werkkleding en duurzame middelen/materialen.

Opstart

Wij adviseren en ondersteunen u voor en tijdens de opstartperiode.